New Life Psikoloji
Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis) | Yeni Bir Yaşam Psikoloji
Psikoloji Kulübü Üyeliği

Alt ıslatma (enürezis) istemsiz ve uygunsuz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Gece olduğunda “nokturnal enürezis”, gündüz olduğnda “dı̇ürnal enüresı̇z” adını alır. Bazı çocuklarda tuvalet alışkanlığının hiç kazanılamaması şeklinde olabilir. Kimi durumlarda ise tuvalet alışkanlığını kazanan çocuk tekrar altını ıslatmaya başlayabilir. Genellikle gündüz idrar kontrolü 2 yaşında, gece idrar kontrolü ise 3-5 yaşları arasında sağlanır. Gece alt ıslatma 5 yaşına kadar normal sayılabilir. Ancak devam eden durumlarda gerekli uzmanlara danışarak yardım alınmalıdır.

Alt ıslatma sorununun nedenleri tam olarak anlaşılamamakla birlikte, bu sorunun gelişmesinde birden fazla faktörün rol oynadığı bilinmektedir. Etiyolojisinden sorumlu faktörler olarak “gelişimsel gecikme, uyku faktörleri, psikolojik faktörler, genetik faktörler, anormal ürodinami, vasopressin sekresyonunda değişiklikler, organik hastalık” sıralanabilir. Alt ıslatma probleminin gelişmesinde organik ya da fiziksel sebeplerin rol oynayıp oynamadığını anlamak için öncelikle bir üroloji veya jinekoloji uzmanına danışmak gerekmektedir. Organik bir neden saptanmadığı durumlarda, bir psikolog ve/veya psikiyatr uzmanından yardım almak gerekmektedir.

Özellikle çocuklar için sarsıcı olabilecek travmatik dediğimiz deneyimlerden sonra alt ıslatma problemi görülmeye başlayabilir. Çocuklar için duygusal olarak sarsıcı ve örseleyici olabilecek, çocuklarda ciddi stres ve endişe yaratabilecek deneyimler bu soruna neden olabilmesi açısından önemlidir. Bu deneyimler: Çocuğun temel bakımını sağlayan kişiden ayrılması, kardeşin doğumu, ameliyat ya da kaza geçirilmesi, hastaneye yatma, çocuk ihmal ve istismarı; ailede ölüm, boşanma, göç, okulla ilgili travmalar. Ek olarak, alt ıslatma aşırı temiz ve titiz olan annenin baskılı tuvalet eğitimine karşı pasif agresif bir tepki olarak ortaya çıkabilir. Anne-çocuk ilişkisindeki olumsuzluklar, ebeveynlerin ruhsal sorunlar yaşaması, aşırı koruyucu ve hoşgörülü ailede yetişen çocukta bebeksi kalma eğilimi de alt ıslatma probleminin gelişmesinde etkili olabilmektedir.

Alt ıslatma sorunu çocukluk çağında sık rastlanan bir problemdir. Türkiye’de yapılan alt ıslatma probleminin yaygınlığının araştırıldığı çalışmalarda, “4 -12 yaşı içeren değişik gruplarda gece alt ıslatma yaygınlığının .5 ile %25 arasında” olduğu bulunmuştur. Bu çalışmalara göre, “5 yasındaki çocukların -20’sinin, 10 yaş grubunun %5’inin ve ergen grubunun ise %1’inin ayda en az bir kez alt ıslatma sorunu yaşadığı” görülmektedir.

Alt ıslatmanın erkek çocuklarda daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Anne-babadan birinde veya her ikisinde geçmişte alt ıslatma sorunu olduğunun bildirilmesi önemlidir. Çünkü hem anne hem babada gece alt ıslatma öyküsü varsa çocukta bu sorunun görülme olasılığı % 77’dir. Anne ve babadan birinde gece alt ıslatma öyküsü varsa olasılık %44’tür.
Alt ıslatma problemi hem ebeveynleri, hem sorunu yaşayan çocuğu, hem de tüm aileyi olumsuz etkileyen bir sorundur. Tekrarlanan altına kaçırma olayları ebeveynlerde kızgınlık, hayal kırıklığı, suçluluk ve üzüntü gibi duygulara sebep olabilmektedir. Bu durum altını ıslatan çocuğun kendisini de ruhsal olarak olumsuz etkilemektedir. Altını ıslatan çocuklarda zamanla yetersizlik, suçluluk ve utanç duyguları, özgüven problemleri, artan hırçınlık, akademik başarının ve sosyal ilişkilerin olumsuz etkilenmesi, içe kapanma, yüksek kaygı düzeyi, sosyal çekingenlik ve davranış problemleri görülebilmektedir. Çocuğun çevresindeki kişilerin sürekli bu konuda konuşması,  çocuğun ayıplanması, çocukla alay edilmesi, yetersiz ilgi gösterilmesi, cezalandırılması gibi tutumlar hatalıdır. Bu hatalı tutumlar çocuğun çevresi ile ilişkilerini bozabilir ve geçici olabilecek bu durumun kalıcı hale gelmesine neden olabilir.

Psikolog Gizem UZBİLİR

Kaynakça
Bozlu, M., Çayan, S., Doruk, E., Canpolat, B., & Akbay, E. (2002). Çocukluk çağı ve    adolesan yaş grubunda noktürnal ve dı̇urnal enürezı̇s epı̇demı̇yolojı̇sı̇. Çocuk Ürolojisi, 28(1), 70-75.

Katan, A. (1946). Experiences with enuretics. The Psychoanalytic Study of the Child,2,   241-255.

Kefi, A., & Tekgül, S. (2006).  Nokturnal enürezı̇s. Türk Üroloji Dergisi, 32(1), 99-105.

Küçük, L. (2009). Çocuk ve ergenlerde önemli bir sorun olan enürezisin psikososyal yönü. IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

 

Eklenme Tarihi : 28/11/14 19:16:08

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNUN ÖNEMİNE UZMANCA BAKIŞ

ÇOCUKLAR İÇİN OYUNUN ÖNEMİNE UZMANCA BAKIŞ

Oyun, çocukların uzman olduğu ve çok keyif aldığı bir alandır. Çocuklar her zaman ve her malzeme ile oyun oynayabilirler. Her…

ÇOCUKLARDA ÖFKE SORUNUNA YAKLAŞIMIMIZ NASIL OLMALI?

ÇOCUKLARDA ÖFKE SORUNUNA YAKLAŞIMIMIZ NASIL OLMALI?

Öfke hepimizde bulunan bir duygudur sadece öfke duygusunu yansıtma biçimlerimiz birbirinden farklıdır. Öfke bizlere yönelik gösterilen rahatsız veya tehdit edici…

PSİKOTERAPİ ALMAK NEDEN GEREKLİDİR?

PSİKOTERAPİ ALMAK NEDEN GEREKLİDİR?

Psikoterapide, ruhsal sağlığını tehdit eden semptomlar giderilir; öfke, korku, kaygı, yas, kayıp, acı gibi olumsuz duygular artık baş edilebilir ve…

ONLİNE TERAPİ NEDİR?

ONLİNE TERAPİ NEDİR?

Online terapi, internet üzerinden zihinsel sağlık danışmanlığı verilmesidir. İnsanlar bunu e-terapi, mesafe terapisi, internet terapisi ve web terapisi olarak da…

EKONOMİK SIKINTILAR DEPRESYONA YOL AÇAR MI?

EKONOMİK SIKINTILAR DEPRESYONA YOL AÇAR MI?

araştırmaların gösterdiği üzere, teknolojinin gelişmesi, tüketimin artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ile bireyler ekonomik anlamda kaygılanabilirler. Bu durumun uzun süre devam etmesi…

TEK ÖLDÜRÜCÜ PSİKOLOJİK HASTALIK ANOREKSİYA NERVOZADIR

TEK ÖLDÜRÜCÜ PSİKOLOJİK HASTALIK ANOREKSİYA NERVOZADIR

Anoreksiya nervoza, duygusal nedenli yani psikolojik kaynaklı yeme bozukluğu türüdür. Anoreksiya nervoza olan birey, normal vücut ağırlığını kullanmayı reddeder. Yaşı…

CİNSEL PROBLEMLERİN SEBEPLERİ NELERDİR?

CİNSEL PROBLEMLERİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Cinsel sorunlar fiziksel veya psikolojik bir sorunun sonucu olabilir. Hem erkekler hem de kadınlar cinsel sorunlardan etkilenirler. Cinsel sorunlar her…

PANİK ATAK NEDİR? NASIL GEÇER?

PANİK ATAK NEDİR? NASIL GEÇER?

Panik atağını ağır otonomik bunaltı olarak tanımlayabiliriz. Ruhsal olan ve olmayan birçok bozukluk ve/veya hastalıkta görülebilir, fakat en çok karşılaşılan…

OKUL FOBİSİ (KORKUSU)

OKUL FOBİSİ (KORKUSU)

Bazı çocuklar okula başlamadan önce çok istekli olsalar da okul zamanı geldiğinde bu istekleri kalmaz;okulda ilk gün korkusu yaşar ve…

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA

Sınır koyma, anne babaların çocuklarına istenen davranışlarla ilgili genel kuralları ve beklentilerini öğretmek için kullandıkları bir yoldur. Bütün anne babalar…

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ÖNEMİ

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ÖNEMİ

Çocuklar oyun ile günlük yaşamında deneyimlediği ve öğrendiği her şeyi yansıtmaktadır. Oyun ile deneyimlenen yaşantıların pekişmesi ve öğrenmenin daha hızlı…

ÇOCUKLARDA KARDEŞ KISKANÇLIĞI

ÇOCUKLARDA KARDEŞ KISKANÇLIĞI

Bu duygu ile ilk olarak karşılaşma sürecimiz 2-5 yaşları arasında yeni bir kardeşin varlığı ile deneyimlenen duygu ile oluşmaktadır. Bu…

ALT ISLATMA (ENURESiS)

ALT ISLATMA (ENURESiS)

Çocuklardaki davranış problemlerinden en sık rastlananı olan “alt ıslatma (enuresis)” ; çocuğun idrar kontrolünü kazandığı süreçten sonra altını ıslatmaya devam…

Psikolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Psikolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı psikolojik rahatsızlar ilaç tedavisinin yanında mutlaka uzman klinik psikologlardan psikoterapi hizmeti alınmasını gerektirmektedir. Psikolojik hizmet alırken dikkat edilmesi gereken…

NARSİSİSTİK OLMAK

NARSİSİSTİK OLMAK

Narsisizm, kişinin kendisini özel görmesi sonucu ortaya çıkan bir tür kişilik bozukluğudur. Toplum içerisinde zirvede gösterilmek, övgüyle bahsedilmek onlar için…

MUTLULUK NEREDE?

MUTLULUK NEREDE?

Mutlu olmak için ilk yapmamız gereken, başkalarından beklentilerimizi bir kenara bırakmak ve bu duygu durumundan kurtulmaktır. Çünkü onlar mutluluğumuzu bizim…

Sertleşememe - Erektil İşlev Bozukluğu

Sertleşememe - Erektil İşlev Bozukluğu

Erkekte sertleşememe sorunu, sürekli olarak veya yineleyici bir biçimde, yeterli sertleşme sağlayamama veya cinsel ilişki bitene kadar sertleşmeyi sürdürememe durumuna…

Özel Sektörde Çalışan Psikologlarda Mesleki Tükenmişlik

Özel Sektörde Çalışan Psikologlarda Mesleki Tükenmişlik

Tükenmişlik bir anda ortaya çıkmaz. Ortaya çıkması için gerekli koşulların hazır olması gerekmektedir. Gün içerisinde yaşanan ani değişiklikler tükenmişliğe kapı…

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Mutluluk, eşlerin birbirine karşılıklı saygısıyla var olabilir. Evliliğinizi eşinizle karşılıklı bir mücadele ortamına dönüştürmeyin. ’Ben’ yerine ’biz’ düşüncesini yerleştirin. Mutluluğunuz…

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’deAnksiyete Bozuklukları…

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

​Pek çok anne, çocuğunun gerektiği gibi beslenemediğini düşünür. Bunların bir kısmı, sadece kuruntudan ibaret olmakla birlikte; bir kısmının da gerçeklik…

Öğrencilere...

Öğrencilere...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Girdiğiniz tatil sürecinde kendinizi tarafsız bir şekilde değerlendirmenizi öneriyoruz. Sizlere bu değerlendirmeyi yapabilmeniz için…

Öfke Gelince Akıl Gider

Öfke Gelince Akıl Gider

"Öfke ile beraber akıl da uçar gider" demiş E. Lessing. Öfkenizi ister dışa dönük yaşayın, isterseniz içinize atın sonuçta ya…

Zamanda ki Mutluluk

Zamanda ki Mutluluk

İnsanları şöyle bir gözlemlediğimde, ya da bana gelen danışanlarımın paylaşımlar sırasında aktardıklarından çıkardığım sonuç şu ki; biz insanlar zamanımızı nasıl…

Fobiler

Fobiler

Fobik bozuklukların temel özelliği, kaygı bozukluklarında serbest olan kaygının bir duruma veya kişiye bağlanmasıdır.

Stres ve Stresin Psikolojik Yönü

Stres ve Stresin Psikolojik Yönü

Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini…

Kış Aylarına Yönelik Beslenme Önerileri

Kış Aylarına Yönelik Beslenme Önerileri

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en…

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, yazıyor ancak…

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

​2011-2012 eğitim öğretim yılı içinde ilk kez ülkemizde uygulanan 4+4+4 sistemi, 66 ayı dolduran çocukların birinci sınıf olmasını zorunlu kıldı.…

Öfke Kontrol Sorunu

Öfke Kontrol Sorunu

Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur ve her insan öfke duygusunu yaşar. Öfke kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüşmediği sürece…

Takıntılar/Obsesyonlar

Takıntılar/Obsesyonlar

Obsesif kompulsif bozukluk(OKB) DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan…

Narsisistik Kişilik Yapısı

Narsisistik Kişilik Yapısı

Başlıca özelliği ergenlik ve ergenlik sonrasında başlar, değişik durumlarda ortaya çıkar. Üstünlük duygusu beğenilme gereksinimi ve empati (Başkalarının isteklerini, duygularını,…

Whatsapp Danışma