New Life Psikoloji
Nayime SÖNMEZ | Yeni Bir Yaşam Psikoloji
Psikoloji Kulübü Üyeliği
Nayime SÖNMEZ

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2011 yılında mezun olan Nayime Sönmez, lisans eğitimi boyunca; Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesi Ergen ve Genç Erişkin Servisi, Balıklı Rum Hastanesi Anatolıa Klinikleri ve özel çocuk yuvalarında  gönüllü olarak staj yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde gelişimsel bozukluğu olan çocukların (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Down sendromu, otizm, öğrenme güçlüğü) davranışsal problemlerinin düzeltilmesi ve ruh sağlığının korunması alanında çalıştı.

2012 Eylül ayı itibariyle özel bir anaokulunda  2-6 yaş arası çocukların gelişimsel taramalarının yapılması, aile bilgilendirme çalışmaları, davranış problemlerini gidermeye yönelik çalışmalar ile okul yönlendirme çalışmaları yapmakta ve özel bir etüt merkezinde de  7-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerde stres, sınav kaygısı, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu gibi durumları belirleme ve aile ile işbirliği içerisinde çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Evli ve Bir Çocuk Annesidir.

UYGULADIĞI TESTLER

Peri Masalları Testi: Çocuğun aile dinamikleri, çatışmaları, kaygısının doğası, agresyonu gibi ruhsal dinamiklerinin ortaya çıkmasına olanak veren projektif  bir testtir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WiS4): 6-16 yaş grubuna yönelik olarak uygulanan bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.

Cattell Zeka Testi: 7-14 ve 14 yaş üstü bireylere uygulanan testin 2A , 2B, 3A  olmak üzere üç formu bulunmaktadır.

Porteus Labirentleri Testi: 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocukların gelişimini ve becerilerini ( dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-özbakım alanlarında) ölçmeye yönelik uygulanan gelişim testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleme Testi: 2,5 – 18 yaş aralığına uygulanan test çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmeye yarar.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5,6 – 6 yaş çocuklarına uygulanan test, çocuğun okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi: 5,6 – 10,11 yaş aralığındaki çocukların görsel motor işlevini görmek için uygulanan gelişimsel bir testtir.

Gessell Gelişim Envanteri: 1 – 7 yaş arası çocuklara görsel algı gelişimini ölçmeye yönelik uygulanan gelişim testidir

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: 4 – 8 yaş aralığındaki çocuklarda görsel algılamaya yarayan bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üstü bireylerde idrak, dikkat ve tespit hafızasıyla ilgili fonksiyonlarının düzeyini saptama amacıyla kullanılır.

OKHT (Okula Hazırlık Değerlendirme Testi): Anasınıfı ve okul çağı çocuklarında gelişimindeki gecikmeleri saptamaya yönelik uygulanan bir testtir.

Koppıtz İnsan Çizim Testi: 5.6 – 12 yaş aralığına uygulanan test duygusal olgunluk, duygu durum değerlendirmesi yapmamıza olanak vermektedir.

UZMANLIK ALANLARI 

YAŞ GRUBU: 0 – 20

ÇOCUKLAR

 • Anne – Baba Tutumları 
 • Çocuklarda Gelişimsel Tarama 
 • Çocukluk Dönemi  
 • Saldırganlık/Öfke/Hırçınlık 
 • Beslenme ve Yeme Sorunları 
 • Uyku Sorunları  
 • Hırsızlık 
 • Tırnak Yeme / Parmak Emme 
 • Kardeş Kıskançlığı 
 • Tikler 
 • Korkular / Kaygılar  
 • Saplantılar / Takıntılar 
 • Enurezis (Alt Islatma) / Enkoprezis (Dışkı Kaçırma) 
 • Okula Uyum Problemleri / Okul Fobisi 
 • Arkadaşlık İlişkileri ve Sosyal Uyum Problemleri 
 • Dikkat Dağınıklığı / Hiperaktivite / Ders Başarısızlığı 
 • Aile İçi İletişim Sorunları 

ERGENLİK ve ERKEN GENÇLİK DÖNEMİ  

 • Depresyon 
 • Özgüven Problemi 
 • Kimlik Karmaşası 
 • Korkular / Kaygılar 
 • Saplantılar / Takıntılar 
 • Okul ve Aile İçi İlişkilerde Problemler 
 • Davranış Problemleri ( Aşırı sinirlilik, saldırganlık, hırsızlık, kural tanımama..) 
 • Sınav Kaygısı 
 • Dikkat Dağınıklığı 
Whatsapp Danışma